Stravování


STRAVOVÁNÍ V MŠ

Stravování dětí v mateřské škole je zajištěno dovážením jídel dvakrát denně z jídelny ZŠ a MŠ Dřísy.

Dětem se během celodenní docházky podává dopolední svačina, oběd a odpolední svačina.

Je dodržován spotřební koš, to znamená správný poměr tuků, cukrů, masa, ryb, zeleniny, ovoce, mléka a mléčných výrobků, luštěnin a brambor.

Po celý den je dodržován pitný režim přísunem tekutin ve třídě i při pobytu venku na předzahrádce MŠ.

Poplatky: Jsou aktualizovány dle cen potravin.

Platba se provádí bankovním převodem na účet ZŠ a MŠ Dřísy pod přiděleným variabilním symbolem.

Odhlašování dětí probíhá formou on-line přes aplikaci strava.cz. Přihlašovací údaje zákonní zástupci obdrží vždy při nástupu dítěte do MŠ. V případě nejasností a dotazů je možné kontaktovat hospodářku v ZŠ a MŠ Dřísy. Při náhlém onemocnění, mají zákonní zástupci možnost si neodhlášený oběd vyzvednout v MŠ Konětopy od 12:00 h do 12:30h