Stravování


STRAVOVÁNÍ V MŠ

Stravování dětí v mateřské škole je zajištěno dovážením jídel dvakrát denně z jídelny ZŠ a MŠ Dřísy.

Dětem se během celodenní docházky podává dopolední svačina, oběd a odpolední svačina.

Je dodržován spotřební koš, to znamená správný poměr tuků, cukrů, masa, ryb, zeleniny, ovoce, mléka a mléčných výrobků, luštěnin a brambor.

Po celý den je dodržován pitný režim přísunem tekutin ve třídě i při pobytu venku na předzahrádce MŠ.

Poplatky: 34,- Kč / celý den pro děti ve věku 3 - 6 let

37,- Kč/ celý den pro dítě, které dovrší v daném školním roce 7 let

Platba se provádí bankovním převodem na účet ZŠ a MŠ Dřísy pod přiděleným variabilním symbolem, vždy do 25. dne předcházejícího měsíce. Platbu lze uhradit i hotově po domluvě s vedoucí ŠJ Dřísy pí. Krivokapičovou.

Odhlašování dětí na odpolední svačinu lze v daný den do 8 hod ráno u učitelky nebo u vedoucí ŠJ Dřísy. Odhlášení dětí na celý den lze den dopředu, nejpozději do 14 hod. V případě nemoci, mají zákonní zástupci možnost si neodhlášený oběd vyzvednout v MŠ Konětopy od 12:15 h do 12:30h