Aktuality

Výsledky rozhodnutí přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025


Do školky zvesela - Pozvánka na webinář pro rodiče budoucích školkáčků


Přihláška k předškolnímu vzdělávání, vyjádření lékaře


Kritéria pro přijetí do MŠ Konětopy pro školní rok 2024-2025


Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024-2025 se koná dne 7.5.2024 od 10:0 do 11h a od 15:00 do 16:30h.


Den otevřených dveří 24.4.2024 od 14:30 do 16:00h.


MAP IV, webinář pro rodiče: "Úspěšný přechod dětí do školy", pozvánka prosba


MŠ je zapojena do plánu obnovy KOMPONENTA 3.1


Oznámení - uzavření ZŠ a MŠ Dřísy (dodavatel stravy) od 17.6.2024. Více informací naleznete v příloze sdělení a rozhodnutí obce Dřísy a zároveň jsou informace zveřejněné na nástěnce a venkovní úřední desce MŠ


Plán aktivit a akcí MŠ v termínu březen až květen 2024 


Termíny zápisů do 1. ročníku základní školy - okolní ZŠ (viz. seznam)


1.2.2024 Webinář

Dobrý den všem,

Máme pro Vás připravené:

14. 2. 2024 - Autorita učitele a kázeň ve třídě, osobnost učitele a žáka - klinická psycholožka Dr. Lidmila Pekařová

19. 2. 2024 - Sourozenecké vztahy - speciální pedagog a rodinný terapeut Mgr. Jiří Halda

7. 3. 2024 - Co nepokazit ve výchově aneb vývojové zvláštnosti dětí ve věku 3-7 let - klinická psycholožka Dr. Lidmila Pekařová

13. 3. 2024 - Školák a režim dne - klinická psycholožka Dr. Lidmila Pekařová

24. 4. 2024 - Komunikace ve školství, jednání s rodiči a vedením - klinická psycholožka Dr. Lidmila Pekařová

Kde: Přihlásit se můžete prostřednictvím platformy Webex. https://brandysko.webex.com/brandysko/j.php?MTID=m23d5a6393fd0a163a757c5e39bf0f5da

Pro přístup uveďte heslo: webinar10

Webináře jsou online a zcela zdarma. V průběhu online vysílaní je možné pokládat otázky, nebo diskutovat o tématu, které Vás zajímá přímo s odborníkem.

Záznamy odvysílaných webinářů

Záznamy z odvysílaných webinářů: Webináře: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (brandysko.cz)


2.12.2023 Akce "Rozsvícení stromečku" - vystoupení dětí ve 14:30h v obecním hostinci - jarmark


Dne 27.11.2023 Bude omezen provoz MŠ na dopolední z provozních důvodů, stávka provozních zaměstnanců ZŠ Dřísy - dodavatel stravy


27.11.2023 Vánoční focení ve školce


24.11.2023 Dravci v MŠ


Dne 2.10.2023 Logopedická depistáž v MŠ - dopoledne


Spouštíme webináře (nejen) pro rodiče

Odbor školství MěÚ připravil cyklus bezplatných online webinářů. První webinář se bude věnovat dětským strachům a úzkostem, přednášet bude psycholožka a metodička PPP a SPC Jitka Musilová. Jste srdečně zváni!

Odbor školství Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav spouští cyklus webinářů (nejen) pro rodiče. Odborníci s letitou praxí budou hovořit o tématech, která jsou aktuální a důležitá zejména v rámci posílení rodičovských kompetencí.

První webinář proběhne ve středu 13. září od 16:30 do 18:30. O tématu „Úzkost a stres u dětí“ bude hovořit psycholožka a metodička prevence z Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně-pedagogického centra v Královéhradeckém kraji Mgr. Jitka Musilová.

 Je běžné, že školní děti různých věkových skupin, stejně jako dospělí, zažívají stres. Ten sám o sobě nemusí být nutně škodlivý, může být významným faktorem motivace a osobního růstu. V současné době ale úzkost u dětí významně narůstá a přibývá počet dětí, které obavy ochromují natolik, že je narušeno jejich každodenní fungování. Negativně jsou ovlivňovány různé oblasti jejich života jako např. schopnost koncentrace pozornosti, úroveň motivace, míra odpočinku, sebehodnocení a sebedůvěra apod. Jak jako rodič mohu tyto věci reflektovat a co s tím? Odpovědi vám dá zářijový webinář,“ říká vedoucí odboru školství Jana Sládková Filipčíková, která je iniciátorkou nových webinářů.

 Webináře budou zdarma a probíhat budou přes komunikační platformu Webex. Ke sledování prvního webináře se můžete přihlásit ZDE.

 Jaké další webináře nás čekají:

4. 10. – Návykové látky – současné trendy a aktuality - přednáší adiktolog, sociální pedagog a terapeut Antonín Hrdý

25. 10. – Jak komunikovat s puberťáky? - přednáší speciální pedagog, lektor a rodinný terapeut Jiří Halda

1. 11. – Význam rodiny jako celku - přednáší rodinný terapeut, adiktolog a ředitel organizace Semiramis Miroslav Zavadil

15. 11. – Šikana - přednáší psycholožka a metodička PPP a SPC Jitka Musilová

6. 12. – Sebepoškozování u dětí - přednáší psycholožka a metodička PPP a SPC Jitka Musilová


Školní rok 2023/2024 bude zahájen z provozních důvodů dne 4.9.2023 více informací viz. email

První školní den 4.9. 2023 doporučujeme v rámci klidné adaptace, aby si rodiče děti, které začínají navštěvovat školku vyzvedli v 9 h. Tento den nebude účtováno stravné. Postupně po konzultaci s paní učitelkou se pobyt bude prodlužovat.

Oznámení o konání zvláštního zápisu pro školní rok 2023/2024 Lex Ukrajina

Žádost o přijetí dětí z Ukrajiny do MŠ


Kritéria pro přijetí dětí z Ukrajiny pro školní rok 2023/2024

Informace k zápisu pro děti z Ukrajiny pro školní rok 2023/2024


Stanovení výše školného na období letních prázdninDne 28.6.2023 dopoledne proběhne " slavnostní loučení s budoucími školáky". Zábavné dopoledne s občerstvením.


Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná 14.6. od 16:30h


Výsledky zápisu - rozhodnutí o přijetí pro školní rok 2023/2024

Dne 27.4.2023 Odstávka elektřiny 7:30 - 18:30h, náhradní program " Výlet"


Změna termínu : Den otevřených dveří proběhne 18.4.2023 14:30 - 16:00h 

Změna termínu z důvodu celodenní odstávky elektřiny dne 27.4.2023


Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024 se koná 11.5.2023 od 10:00 - 12:00, 15:30 - 16:30h

Den otevřených dveří 27.4.2023 od 14:30 do 16:30


Barevný týden od 3.4.2023


4.4.2023 - POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

"POMOZ MI SPRÁVNĚ MLUVIT aneb prevence vzniku opožděného vývoje řeči a vad výslovnosti"


6.4.2023 MŠ z technických důvodů uzavřena. Dodavatel stravy ZŠ Dřísy nevaří. Více informací viz email.


Od 3.4.2023 - Barevný týden


31.3.2023  "Ukliďme Česko"29.3.2023 návštěva ZŠ Dřísy


Termíny zápisů do 1. třídy ZŠ 


Oznámení o uzavření MŠ

V termínu od 13.2.do 17.2.2023 (jarní prázdniny) bude z provozních důvodů mateřská škola uzavřena. Důvodem je uzavření dodavatele stravy ZŠ a MŠ Dřísy, kde řeší havárii odpadního potrubí a škola včetně kuchyně bude uzavřena. 


Informační schůzka v MŠ 20.9.2022 od 16:30h


Plán akcí a aktivit na šk. rok 2022/2023


Zahájení provozu MŠ je ve čtvrtek 1. září 2022


Stanovení školného na měsíc červenec 2022: 330,- Kč


Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Rozhodnutí o nepřijetí bude osobně vydáváno dne 7.6. a 8.6.2022, poté bude zasláno doporučeně. Rozhodnutí o přijetí se nedoručuje.


Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Výdej přihlášek:

Přihlášku si rodiče mohou stáhnout na www.mskonetopy.cz popřípadě vyzvednout přímo v mateřské škole v termínu od 30. 5. 2022 do 10. 6. 2022 v době od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Sběr přihlášek

Požadované dokumenty donesou zákonní zástupci dítěte do Mateřské školy Konětopy, příspěvková organizace, Konětopy 42, 277 14 dne 15. 6.2022 v době 8.00 - 14.00 hod.

Informace o přijetí/nepřijetí budou zveřejněny dne 11.7.2022 /Інформацію про була прийнята/не була прийнята дитини також можна знайти в списку/ pod výše uvedeným registračním číslem / під зазначеним вище реєстраційним номером/.


Prázdninový provoz  od 1.7. - 15.7. MŠ Konětopy, 18.7. -22.7.2022 MŠ Dřísy, přihláška ve třídě k vyplnění.Rozhodnutí o navýšení kapacity MŠ 


Informace k zápisu do MŠ dne 11. 5. 2022               

Kritéria pro přijetí do MŠ pro školní rok 2022/2023

Přihláška k předškolnímu vzdělávání


Pozvánka na den otevřených dveří 14.4. 14:00 - 16:00h


Oznámení o uzavření školy z personálních důvodů - Mimořádné ředitelské volno


Potvrzení o výši vynaložených nákladů za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení za období 2021 vydá na základě žádosti ředitelka školy.


Vážení rodiče,

dodatečně děkujeme rodičům, obci Konětopy, firmě Jezero EU s.r.o.  za finanční dary na Ježíška pro děti a rodině Litochlebových za ovoce a zeleninu pro děti během celého roku.

Všem přejeme pevné zdraví a štěstí v novém roce 2020. 

Kolektiv MŠ Konětopy


Uzavření MŠ od 23. 12. do 31. 12. 2021 - Vánoční prázdniny.


Podpora školy formou dotace Šablony III.


Informační schůzka v MŠ dne 8.9.2021 od 16:30 h.


Organizační podmínky k provozu MŠ


Zahájení školního roku 2021-2022 - Nejdůležitější informace

Školní rok bude zahájen ve středu 1.9. 2021.

Příslušná mimořádná hygienicko- epidemiologická opatření v souvislosti s výskytem nákazy Covid -19 týkající se zahájení školního roku a organizace předškolního vzdělávání budou vzhledem k jejich případným změnám zveřejněny nejpozději do úterý - 31.8.2021.

Pokud děti doposud nenavštěvovaly MŠ - doporučujeme v rámci adaptace první dny pobyt pouze do 10.00 hodin, spaní realizovat po 14 dnech

První školní den (1.9.2021) doporučujeme, v rámci klidné adaptace, aby si rodiče děti, které začínají navštěvovat školku, vyzvedly do 9 hodin. V tento den jim nebude účtována strava.

Postupně, po konzultaci s paní učitelkou na dané třídě se pobyt bude prodlužovat.


  • na začátku šk.roku obdrží zákonný zástupce variabilní symbol nutný uvádět při úhradě školného, přihlášku ke stravování, platba odhlašování a přihlašování stravy pouze elektronicky - strava.cz
  • školné je nutné uhradit vždy nejpozději do 20. dne daného měsíce, jeho výše pro školní rok 2021/2022 činí 700,-Kč a zákonný zástupce ji poukáže formou trvalého příkazu na  účet MŠ    115-2991390247/0100
  • školné nehradí předškoláci a děti s odkladem školní docházky      
  • Další důležité informace týkající se nového školního roku budou sděleny na třídní schůzce 7. 9. 2021                                        

Mateřská škola přijme asistenta pedagoga, nástup od 1.9.2021

Mateřská škola přijme školního asistenta a učitelku na překrývání přímé vých čin., nástup od 1.9.2021


Provoz MŠ o letních prázdninách 1. 7. - 16. 7. 2021. Provoz bude zahájen ve středu 1. 9. 2021.

Výše úplaty za měsíc červenec je stanovena na 320,- Kč


Výsledky rozhodnutí přijímacího řízení do MŠ

Oznámení o uzavření MŠ dne 1.6.2021 (úterý)

Důvodem uzavření školy je odstávka elektřiny ČEZ Distribuce v obci Dřísy. ZŠ a MŠ Dřísy bude uzavřena, tento den se nevaří, tudíž nebude možné zajistit stravu pro děti MŠ Konětopy.


Změna telefonního čísla MŠ: 737 700 222


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3.5. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

V mateřských školách od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze.

V těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ). Stejné už od 26. dubna 2021 platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji.


Zkrácení provozní doby ve dnech 19.4. a 20.4.2021


Krizové ošetřovné duben 2021


Z provozních důvodů bude od 12.4. do  16. 4. 2021 zkrácený provoz MŠ do 13 hod.


Ukončení přerušení provozu

S účinností od 12.4.2021 je na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021 ukončeno přerušení provozu Mateřské školy Konětopy.

V MŠ je nutno dodržovat hygienická, režimová a bezpečnostní opatření. 


Obnovení provozu MŠ

MŠ se otevře v pondělí 12.4.2021, zatím jen pro předškolní děti a děti zaměstnanců vybraných profesí.(do 9.4. si zvolte formu vzdělávání, prezenční nebo distanční)

Nošení roušek u dětí v prostorách MŠ není povinné.

Testování se bude provádět 2x týdně (pondělí, čtvrtek) antigenními testy.

V pátek 9.4. 2021 obdržíte ve svých e-mailech podrobnější informace, jak bude obnovení provozu probíhat.

V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte.


Zápis k předškolnímu vzdělávání 3.5. 2021 - 14.5.2021

Vážení rodiče ,

jak bude zápis probíhat a co bude potřeba doložit, naleznete viz. přílohy.


Informace k 1. fázi otevření škol a režimových opatření zaslány zákonným zástupcům na email.Distanční výuka

Vážení rodiče, vzhledem k uzavření mateřských škol je pro předškolní děti distanční vzdělávání povinné.

Připravili jsme si pro Vás "Domácí školku", kde Vás každé pondělí budeme informovat a naleznete v e-mailu  pracovní listy, písničky, básničky, náměty a nápady na tvoření s dětmi. Více informací naleznete v e-mailu.

Zdravíme Vás i Vaše děti a věříme, že to společně zvládneme. Pevné zdraví všem.


Dle nařízení vlády ČR a MŠMT dochází od 1.3.2021 k uzavření škol a školských zařízení včetně MŠ. Bližší informace viz. příloha.


Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 2. 2021


Vzhledem k vydaným protiepidemickým opatřením jsou všechny kulturní akce do konce měsíce ledna zrušeny.


Ve stejném režimu bude probíhat provoz MŠ dle vydaného opatření MŠMT do 22.12021

Informace k provozu škol a školských zařízení do 10.1.2021

Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.

 1. Děti a  pracovníci nemají povinnost nosit roušky.  

2. Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. Nadále platí organizační opatření MŠ k dodržení hygienických pravidel, vstup zákonných zástupců při předávání a vyzvedávání dětí vždy jednotlivě, dodržení rozestupů v prostorách školy.


Klidné prožití vánočních svátků, šťastné a úspěšné vykročení do nového roku 2021 a hlavně pevné zdraví všem přeje kolektiv MŠ Konětopy.


Od 23.12.2020 do 3.1.2021 "Vánoční prázdniny"18.12.2020 Nadílka v MŠ - dopoledne


17.12.2020 dopoledne - "Vánoční kouzelné divadlo"

Prodloužený provoz do 17:30 "Andělské hraní"


4.12.2020 Mikuláš v MŠ - dopoledne


25.11.2020 LOGOPED V MŠ - orientační logopedické vyšetření - logoped Bc. Dita Šimáčková


23.11.2020 MŠ uzavřena - odstávka el. proudu v obci Konětopy


Organizační  opatření od 12.10.2020


MŠ Konětopy přijme kvalifikovanou učitelku MŠ


Vážení a milí rodiče,

vzhledem k aktuální epidemické situaci bych vás ráda informovala o organizaci začátku školního roku. Pravidla, kterými se budeme v tomto roce řídit se mohou velmi rychle měnit, proto nastíním zatím pouze nejbližší dny. Školní rok zahájíme 1.9.2020. Provoz školky zůstává nezměněn /7.00-16.30/. Před vstupem do budovy MŠ bude pro rodiče k dispozici dezinfekce, děti si umyjí ruce a použijí dezinfekci po příchodu do třídy. Tělesná teplota se bude preventivně měřit bezdotykovým teploměrem (ranní filtr). V prostorách MŠ se nezdržovat, pouze na dobu předání a vyzvednutí dítěte, dodržovat rozestupy a omezení počtu přítomných v prostorách školy. (vyjímka pouze pro zákonné zástupce dětí v adaptaci, mohou se účastnit první den pobytu s dětmi) Nošení roušek v prostorách školských zařízení se řídí podle tzv. semaforu (nařízení MZd), tudíž pokud se situace nezmění, nejste povinni roušky nosit.Děti v prostorách školky nosit roušky nebudou, nicméně jim v přihrádce v šatně nechte dvě pohotovostní / v plastikovém sáčku/ pro případné použití.

Další důležité informace pak obdržíte na třídní schůzce, termín bude upřesněn.

Klára Vargová Žilinská a kolektiv MŠ


Manuály MŠMT

29.8.2020


Neurovývojové souvislosti v procesu učení u dětí a jejich vliv na vznik SPU a jejich nápravu v ZŠ

KDY: 15. 9. 2020 od 17 do 19 hodin

KDE: zasedací místnost MAS Střední Polabí, zámek Brandýs nad Labem, Plantáž 402/8.

POZVÁNKA

nebo

KDY: 16. 9. 2020 od 17 do 19 hodin

KDE: MŠ Kollárova 1260, Úvaly

POZVÁNKA


Příprava nového školního roku 2020/2021 režimu prezenčního vzdělávání.

Zatím nebudou platit žádná omezení týkající se počtu dětí ve třídě. Při vstupu již nebude potřeba dokládat potvrzení o bezinfekčnosti.

Manuálem MŠMT jsou stanovena přesná pravidla, jak postupovat v případě podezření na výskyt nemoci COVID-19 u dítěte nebo zaměstnance nebo jak postupovat v případě, kdy dítě bude mít příznaky infekčního onemocnění.

Během příštího týdne zveřejním veškeré nutné informace, které se ke startu školního roku vážou, a to především:

  1. hygienická pravidla a další pravidla směřující ke snížení rizika přenosu infekčních onemocnění

  2. postup při výskytu podezření na nemoc covid-19 a při výskytu nemoci covid-19

  3. organizační opatření při zahájení školního roku 20/21.


Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,školní rok bude zahájen v úterý 1.9.2020. Níže uvedené informace jsou především určeni rodičům nově přijatých dětí do MŠ. V případě nejasností a dotazů nás neváhejte kontaktovat.Hezký zbytek prázdnin.

Klára Vargová Žilinská a kolektiv MŠ Konětopy 


Adaptační plán MŠ Konětopy  STÁHNOUT

Co potřebuje vaše dítě do MŠ STÁHNOUT

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte STÁHNOUT


MŠ Konětopy dodatečně přijme děti k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2020/2021

MŠ Konětopy přijme učitelku od 09/2020

Prázdninový provoz 1. 7. - 17. 7. 2020


Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021


Rozhodnutí zřizovatele - Znovuotevření MŠ od 18.05.2020


Vážení rodiče,
pokud splníme podmínky stanovené metodickým pokynem MŠMT a MZ ČR, který má být zveřejněn na přelomu dubna a května 2020, dojde v druhé polovině měsíce května k obnovení provozu naší MŠ.
Konkrétní informace budou včas zveřejněny.


Informace k zápisu

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání


Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání


Způsob podání žádosti


Žádost o přijetí


Čestné prohlášení k očkování


Dětský očkovací kalendář


Opatření MŠMT k zápisům


Rozhodnutí zřizovatele o uzavření MŠ v rámci prevence před dalším šířením onemocnění COVID-19Uzavření MŠ dne 3.3.2020 z důvodu povinného školení zaměstnanců MŠ - " KHS hygienické minimum"


27.11.2023 Vánoční focení ve školce


Pozvánka na Vánoční besídku v MŠ dne 18.12.2019 od 16 hod.


Oznámení - Dne 16.10.2019 - MŠ uzavřena z důvodu odstávky vody. Více informací v MŠ.Zahájení školního roku 2019/2020 v pondělí 2.9.2019


Organizace školního roku 2019/2020                                                             STÁHNOUT