AktualityInformační schůzka v MŠ dne 8.9.2021 od 16:30 h.


Organizační podmínky k provozu MŠ


Zahájení školního roku 2021-2022 - Nejdůležitější informace

Školní rok bude zahájen ve středu 1.9. 2021.

Příslušná mimořádná hygienicko- epidemiologická opatření v souvislosti s výskytem nákazy Covid -19 týkající se zahájení školního roku a organizace předškolního vzdělávání budou vzhledem k jejich případným změnám zveřejněny nejpozději do úterý - 31.8.2021.

Pokud děti doposud nenavštěvovaly MŠ - doporučujeme v rámci adaptace první dny pobyt pouze do 10.00 hodin, spaní realizovat po 14 dnech

První školní den (1.9.2021) doporučujeme, v rámci klidné adaptace, aby si rodiče děti, které začínají navštěvovat školku, vyzvedly do 9 hodin. V tento den jim nebude účtována strava.

Postupně, po konzultaci s paní učitelkou na dané třídě se pobyt bude prodlužovat.


  • na začátku šk.roku obdrží zákonný zástupce variabilní symbol nutný uvádět při úhradě školného, přihlášku ke stravování, platba odhlašování a přihlašování stravy pouze elektronicky - strava.cz
  • školné je nutné uhradit vždy nejpozději do 20. dne daného měsíce, jeho výše pro školní rok 2021/2022 činí 700,-Kč a zákonný zástupce ji poukáže formou trvalého příkazu na  účet MŠ    115-2991390247/0100
  • školné nehradí předškoláci a děti s odkladem školní docházky      
  • Další důležité informace týkající se nového školního roku budou sděleny na třídní schůzce 7. 9. 2021                                        

Mateřská škola přijme asistenta pedagoga, nástup od 1.9.2021

Mateřská škola přijme školního asistenta a učitelku na překrývání přímé vých čin., nástup od 1.9.2021


Provoz MŠ o letních prázdninách 1. 7. - 16. 7. 2021. Provoz bude zahájen ve středu 1. 9. 2021.

Výše úplaty za měsíc červenec je stanovena na 320,- Kč


Výsledky rozhodnutí přijímacího řízení do MŠ

Oznámení o uzavření MŠ dne 1.6.2021 (úterý)

Důvodem uzavření školy je odstávka elektřiny ČEZ Distribuce v obci Dřísy. ZŠ a MŠ Dřísy bude uzavřena, tento den se nevaří, tudíž nebude možné zajistit stravu pro děti MŠ Konětopy.


Změna telefonního čísla MŠ: 737 700 222


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3.5. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

V mateřských školách od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze.

V těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ). Stejné už od 26. dubna 2021 platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji.


Zkrácení provozní doby ve dnech 19.4. a 20.4.2021


Krizové ošetřovné duben 2021


Z provozních důvodů bude od 12.4. do  16. 4. 2021 zkrácený provoz MŠ do 13 hod.


Ukončení přerušení provozu

S účinností od 12.4.2021 je na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021 ukončeno přerušení provozu Mateřské školy Konětopy.

V MŠ je nutno dodržovat hygienická, režimová a bezpečnostní opatření. 


Obnovení provozu MŠ

MŠ se otevře v pondělí 12.4.2021, zatím jen pro předškolní děti a děti zaměstnanců vybraných profesí.(do 9.4. si zvolte formu vzdělávání, prezenční nebo distanční)

Nošení roušek u dětí v prostorách MŠ není povinné.

Testování se bude provádět 2x týdně (pondělí, čtvrtek) antigenními testy.

V pátek 9.4. 2021 obdržíte ve svých e-mailech podrobnější informace, jak bude obnovení provozu probíhat.

V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte.


Zápis k předškolnímu vzdělávání 3.5. 2021 - 14.5.2021

Vážení rodiče ,

jak bude zápis probíhat a co bude potřeba doložit, naleznete viz. přílohy.


Informace k 1. fázi otevření škol a režimových opatření zaslány zákonným zástupcům na email.Distanční výuka

Vážení rodiče, vzhledem k uzavření mateřských škol je pro předškolní děti distanční vzdělávání povinné.

Připravili jsme si pro Vás "Domácí školku", kde Vás každé pondělí budeme informovat a naleznete v e-mailu  pracovní listy, písničky, básničky, náměty a nápady na tvoření s dětmi. Více informací naleznete v e-mailu.

Zdravíme Vás i Vaše děti a věříme, že to společně zvládneme. Pevné zdraví všem.


Dle nařízení vlády ČR a MŠMT dochází od 1.3.2021 k uzavření škol a školských zařízení včetně MŠ. Bližší informace viz. příloha.


Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 2. 2021


Vzhledem k vydaným protiepidemickým opatřením jsou všechny kulturní akce do konce měsíce ledna zrušeny.


Ve stejném režimu bude probíhat provoz MŠ dle vydaného opatření MŠMT do 22.12021

Informace k provozu škol a školských zařízení do 10.1.2021

Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.

 1. Děti a  pracovníci nemají povinnost nosit roušky.  

2. Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. Nadále platí organizační opatření MŠ k dodržení hygienických pravidel, vstup zákonných zástupců při předávání a vyzvedávání dětí vždy jednotlivě, dodržení rozestupů v prostorách školy.


Klidné prožití vánočních svátků, šťastné a úspěšné vykročení do nového roku 2021 a hlavně pevné zdraví všem přeje kolektiv MŠ Konětopy.


Od 23.12.2020 do 3.1.2021 "Vánoční prázdniny"18.12.2020 Nadílka v MŠ - dopoledne


17.12.2020 dopoledne - "Vánoční kouzelné divadlo"

Prodloužený provoz do 17:30 "Andělské hraní"


4.12.2020 Mikuláš v MŠ - dopoledne


25.11.2020 LOGOPED V MŠ - orientační logopedické vyšetření - logoped Bc. Dita Šimáčková


23.11.2020 MŠ uzavřena - odstávka el. proudu v obci Konětopy


Organizační  opatření od 12.10.2020


MŠ Konětopy přijme kvalifikovanou učitelku MŠ


Vážení a milí rodiče,

vzhledem k aktuální epidemické situaci bych vás ráda informovala o organizaci začátku školního roku. Pravidla, kterými se budeme v tomto roce řídit se mohou velmi rychle měnit, proto nastíním zatím pouze nejbližší dny. Školní rok zahájíme 1.9.2020. Provoz školky zůstává nezměněn /7.00-16.30/. Před vstupem do budovy MŠ bude pro rodiče k dispozici dezinfekce, děti si umyjí ruce a použijí dezinfekci po příchodu do třídy. Tělesná teplota se bude preventivně měřit bezdotykovým teploměrem (ranní filtr). V prostorách MŠ se nezdržovat, pouze na dobu předání a vyzvednutí dítěte, dodržovat rozestupy a omezení počtu přítomných v prostorách školy. (vyjímka pouze pro zákonné zástupce dětí v adaptaci, mohou se účastnit první den pobytu s dětmi) Nošení roušek v prostorách školských zařízení se řídí podle tzv. semaforu (nařízení MZd), tudíž pokud se situace nezmění, nejste povinni roušky nosit.Děti v prostorách školky nosit roušky nebudou, nicméně jim v přihrádce v šatně nechte dvě pohotovostní / v plastikovém sáčku/ pro případné použití.

Další důležité informace pak obdržíte na třídní schůzce, termín bude upřesněn.

Klára Vargová Žilinská a kolektiv MŠ


Manuály MŠMT

29.8.2020


Neurovývojové souvislosti v procesu učení u dětí a jejich vliv na vznik SPU a jejich nápravu v ZŠ

KDY: 15. 9. 2020 od 17 do 19 hodin

KDE: zasedací místnost MAS Střední Polabí, zámek Brandýs nad Labem, Plantáž 402/8.

POZVÁNKA

nebo

KDY: 16. 9. 2020 od 17 do 19 hodin

KDE: MŠ Kollárova 1260, Úvaly

POZVÁNKA


Příprava nového školního roku 2020/2021 režimu prezenčního vzdělávání.

Zatím nebudou platit žádná omezení týkající se počtu dětí ve třídě. Při vstupu již nebude potřeba dokládat potvrzení o bezinfekčnosti.

Manuálem MŠMT jsou stanovena přesná pravidla, jak postupovat v případě podezření na výskyt nemoci COVID-19 u dítěte nebo zaměstnance nebo jak postupovat v případě, kdy dítě bude mít příznaky infekčního onemocnění.

Během příštího týdne zveřejním veškeré nutné informace, které se ke startu školního roku vážou, a to především:

  1. hygienická pravidla a další pravidla směřující ke snížení rizika přenosu infekčních onemocnění

  2. postup při výskytu podezření na nemoc covid-19 a při výskytu nemoci covid-19

  3. organizační opatření při zahájení školního roku 20/21.


Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,školní rok bude zahájen v úterý 1.9.2020. Níže uvedené informace jsou především určeni rodičům nově přijatých dětí do MŠ. V případě nejasností a dotazů nás neváhejte kontaktovat.Hezký zbytek prázdnin.

Klára Vargová Žilinská a kolektiv MŠ Konětopy 


Adaptační plán MŠ Konětopy  STÁHNOUT

Co potřebuje vaše dítě do MŠ STÁHNOUT

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte STÁHNOUT


MŠ Konětopy dodatečně přijme děti k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2020/2021

MŠ Konětopy přijme učitelku od 09/2020

Prázdninový provoz 1. 7. - 17. 7. 2020


Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021


Rozhodnutí zřizovatele - Znovuotevření MŠ od 18.05.2020


Vážení rodiče,
pokud splníme podmínky stanovené metodickým pokynem MŠMT a MZ ČR, který má být zveřejněn na přelomu dubna a května 2020, dojde v druhé polovině měsíce května k obnovení provozu naší MŠ.
Konkrétní informace budou včas zveřejněny.


Informace k zápisu

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání


Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání


Způsob podání žádosti


Žádost o přijetí


Čestné prohlášení k očkování


Dětský očkovací kalendář


Opatření MŠMT k zápisům


Rozhodnutí zřizovatele o uzavření MŠ v rámci prevence před dalším šířením onemocnění COVID-19Uzavření MŠ dne 3.3.2020 z důvodu povinného školení zaměstnanců MŠ - " KHS hygienické minimum"


Uzavření MŠ 23.12.2019 - 3.1.2020  "Vánoční prázdniny" 


Pozvánka na Vánoční besídku v MŠ dne 18.12.2019 od 16 hod.


Oznámení - Dne 16.10.2019 - MŠ uzavřena z důvodu odstávky vody. Více informací v MŠ.Zahájení školního roku 2019/2020 v pondělí 2.9.2019


Organizace školního roku 2019/2020                                                             STÁHNOUT