Aktuality


Vážení a milí rodiče,

vzhledem k aktuální epidemické situaci bych vás ráda informovala o organizaci začátku školního roku. Pravidla, kterými se budeme v tomto roce řídit se mohou velmi rychle měnit, proto nastíním zatím pouze nejbližší dny. Školní rok zahájíme 1.9.2020. Provoz školky zůstává nezměněn /7.00-16.30/. Před vstupem do budovy MŠ bude pro rodiče k dispozici dezinfekce, děti si umyjí ruce a použijí dezinfekci po příchodu do třídy. Tělesná teplota se bude preventivně měřit bezdotykovým teploměrem (ranní filtr). V prostorách MŠ se nezdržovat, pouze na dobu předání a vyzvednutí dítěte, dodržovat rozestupy a omezení počtu přítomných v prostorách školy. (vyjímka pouze pro zákonné zástupce dětí v adaptaci, mohou se účastnit první den pobytu s dětmi) Nošení roušek v prostorách školských zařízení se řídí podle tzv. semaforu (nařízení MZd), tudíž pokud se situace nezmění, nejste povinni roušky nosit.Děti v prostorách školky nosit roušky nebudou, nicméně jim v přihrádce v šatně nechte dvě pohotovostní / v plastikovém sáčku/ pro případné použití.

Další důležité informace pak obdržíte na třídní schůzce, termín bude upřesněn.

Klára Vargová Žilinská a kolektiv MŠ


Manuály MŠMT

29.8.2020


Neurovývojové souvislosti v procesu učení u dětí a jejich vliv na vznik SPU a jejich nápravu v ZŠ

KDY: 15. 9. 2020 od 17 do 19 hodin

KDE: zasedací místnost MAS Střední Polabí, zámek Brandýs nad Labem, Plantáž 402/8.

POZVÁNKA

nebo

KDY: 16. 9. 2020 od 17 do 19 hodin

KDE: MŠ Kollárova 1260, Úvaly

POZVÁNKA


Příprava nového školního roku 2020/2021 režimu prezenčního vzdělávání.

Zatím nebudou platit žádná omezení týkající se počtu dětí ve třídě. Při vstupu již nebude potřeba dokládat potvrzení o bezinfekčnosti.

Manuálem MŠMT jsou stanovena přesná pravidla, jak postupovat v případě podezření na výskyt nemoci COVID-19 u dítěte nebo zaměstnance nebo jak postupovat v případě, kdy dítě bude mít příznaky infekčního onemocnění.

Během příštího týdne zveřejním veškeré nutné informace, které se ke startu školního roku vážou, a to především:

  1. hygienická pravidla a další pravidla směřující ke snížení rizika přenosu infekčních onemocnění

  2. postup při výskytu podezření na nemoc covid-19 a při výskytu nemoci covid-19

  3. organizační opatření při zahájení školního roku 20/21.


Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,školní rok bude zahájen v úterý 1.9.2020. Níže uvedené informace jsou především určeni rodičům nově přijatých dětí do MŠ. V případě nejasností a dotazů nás neváhejte kontaktovat.Hezký zbytek prázdnin.

Klára Vargová Žilinská a kolektiv MŠ Konětopy 


Adaptační plán MŠ Konětopy  STÁHNOUT

Co potřebuje vaše dítě do MŠ STÁHNOUT

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte STÁHNOUT


MŠ Konětopy dodatečně přijme děti k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2020/2021

MŠ Konětopy přijme učitelku od 09/2020

Prázdninový provoz 1. 7. - 17. 7. 2020


Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021


Rozhodnutí zřizovatele - Znovuotevření MŠ od 18.05.2020


Vážení rodiče,
pokud splníme podmínky stanovené metodickým pokynem MŠMT a MZ ČR, který má být zveřejněn na přelomu dubna a května 2020, dojde v druhé polovině měsíce května k obnovení provozu naší MŠ.
Konkrétní informace budou včas zveřejněny.


Informace k zápisu

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání


Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání


Způsob podání žádosti


Žádost o přijetí


Čestné prohlášení k očkování


Dětský očkovací kalendář


Opatření MŠMT k zápisům


Rozhodnutí zřizovatele o uzavření MŠ v rámci prevence před dalším šířením onemocnění COVID-19Uzavření MŠ dne 3.3.2020 z důvodu povinného školení zaměstnanců MŠ - " KHS hygienické minimum"


Uzavření MŠ 23.12.2019 - 3.1.2020  "Vánoční prázdniny" 


Pozvánka na Vánoční besídku v MŠ dne 18.12.2019 od 16 hod.


Oznámení - Dne 16.10.2019 - MŠ uzavřena z důvodu odstávky vody. Více informací v MŠ.Zahájení školního roku 2019/2020 v pondělí 2.9.2019


Organizace školního roku 2019/2020                                                             STÁHNOUT