Denní harmonogram - orientační časy


Příchod dětí do školky

7:00 - 8:00 

Ranní cvičení, pohybové hry

8:00 - 8:30 

Hygiena a dopolední svačina

8:30 - 9:00 

Vzdělávací aktivity

9:00 - 9:30 

Příprava na pobyt venku, pobyt venku

9:30 - 11:30 

Hygiena a oběd, převlékání

11:30 - 12:30

Pohádka a odpočinek

12:30 - 14:00

Tělovýchovná chvilka

14:00 - 14:10

Hygiena a svačina

14:10 - 14:45

Odpolední zájmové činnosti

14:45 - 16:30

Kroužky a volnočasové aktivity