Dokumenty

Důležité formuláře a informační sdělení ke stažení

 • Návrh rozpočtu MŠ - 2023  - STÁHNOUT
 • Provozní řád MŠ - 2022 - STÁHNOUT 
 • Provozní řád výdejny - 2022 - STÁHNOUT
 • Návrh střednědobého výhled rozpočtu na roky 2023 -2025 - STÁHNOUT

 • Provozní řád MŠ Konětopy  - 
 • Školní řád MŠ Konětopy 2019 - STÁHNOUT
 • Přihláška k předškolnímu vzdělávání - STÁHNOUT
 • Informace k zápisu pro školní rok 2019/2020 - STÁHNOUT
 • Kritéria pro přijetí do předškolního vzdělávání 2019/20 - STÁHNOUT
 • ŠVP PV ,, Rok s koníkem " - STÁHNOUT
 • Provozní řád MŠ Konětopy 2017 - STÁHNOUT
 • Školní řád MŠ Konětopy 2017 - STÁHNOUT
 • Organizace  školního roku 2016 - STÁHNOUT
 • Školní vzdělávací program - STÁHNOUT
 • Pokyn ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání - STÁHNOUT
 • Organizační řád - STÁHNOUT
 • Vstup do MŠ -  pro rodiče - STÁHNOUT
 • Výsledky rozhodnutí přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 - STÁHNOUT
 • Kritéria pro přijetí do Mateřské školy Konětopy 2016 - STÁHNOUT
 • Inforamce k zápisu do Mateřské školy Konětopy 2016 - STÁHNOUT
 • Přihláška do Mateřské školy Konětopy 2016 - STÁHNOUT
 • Kritéria pro přijetí do MŠ 2017/18 - STÁHNOUT
 • Přihláška do Mateřské školy Konětopy 2017 - STÁHNOUT
 • Výše úplaty za předškolní vzdělávání 2017/18 - STÁHNOUT
 • Střednědobý výhled rozpočtu MŠ 2018/2020 -  STÁHNOUT
 • Rozpočet MŠ 2020 - STÁHNOUT
 • Střednědobý výhled rozpočtu MŠ 2020/2022 - STÁHNOUT