Dokumenty

Důležité formuláře a informační sdělení ke stažení


 • Zásady zpracování osobních údajů MŠ Konětopy - STÁHNOUT

 • Vnitřní řád školní jídelny - výdejny - STÁHNOUT
 • Směrnice ochrana osobních údajů 2018 - STÁHNOUT
 • Směrnice školní matrika 2018 - STÁHNOUT
 • Ochrana osobních údajů MŠ Konětopy - STÁHNOUT
 • Výroční zpráva 2022-2023 - STÁHNOUT 
 • SVP MŠ Konětopy - STÁHNOUT
 • Střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2026 - STÁHNOUT
 • Školní řád MŠ 2024 - STÁHNOUT
 • Rozpočet MŠ 2024 - STÁHNOUT
 • Co potřebuje dítě do MŠ - STÁHNOUT • Provozní řád MŠ Konětopy  - 
 • Školní řád MŠ Konětopy 2019 - STÁHNOUT
 • Přihláška k předškolnímu vzdělávání - STÁHNOUT
 • Informace k zápisu pro školní rok 2019/2020 - STÁHNOUT
 • Kritéria pro přijetí do předškolního vzdělávání 2019/20 - STÁHNOUT
 • ŠVP PV ,, Rok s koníkem " - STÁHNOUT
 • Provozní řád MŠ Konětopy 2017 - STÁHNOUT
 • Školní řád MŠ Konětopy 2017 - STÁHNOUT
 • Organizace  školního roku 2016 - STÁHNOUT
 • Školní vzdělávací program - STÁHNOUT
 • Pokyn ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání - STÁHNOUT
 • Organizační řád - STÁHNOUT
 • Vstup do MŠ -  pro rodiče - STÁHNOUT
 • Výsledky rozhodnutí přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 - STÁHNOUT
 • Kritéria pro přijetí do Mateřské školy Konětopy 2016 - STÁHNOUT
 • Inforamce k zápisu do Mateřské školy Konětopy 2016 - STÁHNOUT
 • Přihláška do Mateřské školy Konětopy 2016 - STÁHNOUT
 • Kritéria pro přijetí do MŠ 2017/18 - STÁHNOUT
 • Přihláška do Mateřské školy Konětopy 2017 - STÁHNOUT
 • Výše úplaty za předškolní vzdělávání 2017/18 - STÁHNOUT
 • Střednědobý výhled rozpočtu MŠ 2018/2020 -  STÁHNOUT
 • Rozpočet MŠ 2020 - STÁHNOUT
 • Střednědobý výhled rozpočtu MŠ 2020/2022 - STÁHNOUT