O nás

Záleží nám na vývoji vašich dětí. Naše školka vyniká kvalitní výukou, krásným prostředím a individuálním přístupem.

Mateřská škola Konětopy je jednotřídní mateřská škola, která se nachází v centru obce Konětopy v prostředí lesů a jezer. Do provozu bude uvedena 1. 9. 2016 jako samostatný právní subjekt a bude hospodařit jako příspěvková organizace. Stravování dětí je zajištěno dovozem jídla ze Školní jídelny ZŠ a MŠ Dřísy. Naše škola disponuje jednou třídou s kapacitou 20 dětí s celodenním provozem. O děti pečují dvě pedagogické pracovnice, kuchařka ve výdejně a zároveň školnice, která se  stará o čistotu školy a jejího okolí. Ředitelka a učitelka mají požadované pedagogické vzdělání. Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího plánu, který je v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání.

Personální obsazení:

Klára Vargová Žilinská - ředitelka školy

Kateřina Pokorná - učitelka

Kristýna Malecká - učitelka, asistent pedagoga

Miluše Oberreiterová - školnice, kuchařka 

Bc. Petra Putnová - školní asistent


Předškolní vzdělávání dle RVP PV

Hrajeme si, sportujeme, zpíváme, tvoříme a učíme se novému.


Rádi Vás v naší nové školce přivítáme