Pro rodiče


Vážení rodiče,

provoz mateřské školy začíná 1.9.2022. Pro nové děti bude platit adaptační režim, pro každé dítě bude individuálně stanoven po dohodě se zákonným zástupcem.

Pokud děti doposud nenavštěvovaly mateřskou školu doporučujeme v rámci adaptace první dny pobytu zkrátit a spaní realizovat po 14 dnech.

Přejme všem bezproblémový start do nového školního roku a  poklidný a pohodový celý školní rok.

Za kolektiv školy Klára Vargová Žilinská
Čestné prohlášení
Sešit plný aktivit

Náměty pro činnosti s dětmi březen - duben


Logopedie pro děti on-line


Zápis z informační schůzky 5. 9. 2019                                                                                          STÁHNOUT

Plán akcí na rok 2019/2020                                                                                                          STÁHNOUT


MŠ oznamuje, že zahájení šk.roku 2019/2020 je v pondělí 2.9.2019. Provoz MŠ zůstává nezměněn, od 7:00h do 16:30h. Informativní schůzka se uskuteční 6.9.2019 od 16:30h.
Všem dětem přejeme bezproblémový start a začátek školního roku, spoustu radosti a pěkných zážitků ze školky. Na děti, rodiče i prarodiče se těší celý kolektiv MŠ.