Pro rodiče


MŠ oznamuje, že zahájení šk.roku 2019/2020 je v pondělí 2.9.2019. Provoz MŠ zůstává nezměněn, od 7:00 h do 16:30h. 

Informativní schůzka se uskuteční 6.9.2019 od 16:30h.

Všem dětem přejeme bezproblémový start a začátek školního roku, spoustu radosti a pěkných zážitků ze školky. Na děti, rodiče i prarodiče se těší celý kolektiv MŠ.


Stanovení školného na šk. rok 2019/2020


Oznámení:  Dne 18. 03. 2019 bude z provozních důvodů zkrácen provoz MŠ Konětopy do 12:00 hod.


Poděkování sponzorům


Zahájení provozu MŠ Konětopy dne 03. 01. 2019


Plán aktivit na školní rok 2018/2019 Informační schůzka rodičů se koná 6. 9. 2018 od 16:30 hod. v MŠ.


Organizace školního roku 2018/2019


Výsledky zápisu do MŠ Konětopy pro školní rok 2018/19

Přihláška k individuálnímu vzdělávání

Přihláška k předškolnímu vzdělávání


Informace pro rodiče - Zápis do MŠ 2018


Dvouleté děti v MŠ - vyjádření ředitelek


Vánoční besídka v MŠ dne 14.12.2017 od 16 hodin - Všichni jste srdečně zváni


Desatero pro rodiče dětí předškolního věku


Oznámení o přerušení dodávky elektřiny č.p. 42 MŠ Konětopy dne 

7. 9. 2017 - zkrácení provozu do 12:30 hod.


Informační schůzka rodičů se koná 6. 9. 2017 od 16:30 hod. v MŠ.


1. 9. 2017 - Školní řád MŠ Konětopy

                     Provozní řád MŠ Konětopy

                     ŠVP PV ,, Rok s koníkem "


31. 8. 2017 - Adaptační plán v MŠ

                       Co Vaše dítě potřebuje do MŠ

                        Informace o platbách v MŠ

                        Poprvé v mateřské škole


Výsledky zápisu do MŠ Konětopy pro školní rok 2017/18


Prázdninový provoz v MŠ Konětopy

Provoz MŠ Konětopy v době letních prázdnin bude zajištěn v termínu od 10.7.2017 do 21.7.2017. Školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí dne 4.9.2017.


Adaptační plán MŠ Konětopy - STÁHNOUT

Informace pro rodiče - platby v MŠ 

Sem vložte podnadpis

Mateřská škola Konětopy, příspěvková organizace, Konětopy 42, 277 14

Informace pro rodiče ohledně plateb v MŠ

Platba za stravné se hradí vždy do 25. dne v měsíci. V měsíci září se bude hradit stravné i na měsíc říjen předem. Za odhlášené dny Vám bude platba snížena.

Informace o výši stravného a variabilní symbol Vám bude vždy předáno k 15. dni v měsíci od vedoucí školní jídelny Dřísy, kde budete mít uvedenou konkrétní částku stravného, kterou uhradíte převodem na účet nebo hotově v ZŠ a MŠ Dřísy.

Stravné - číslo účtu: 123706214/0300

Odhlašování

Stravné se odhlašuje den dopředu nejpozději do 14 hodin u učitelky v MŠ nebo přímo telefonicky do školní jídelny u vedoucí paní Krivokapičové - tel. 326 971 119. Odhlašování odpoledních svačin lze v daný den do 8 hodin ráno.

Platba za školné

Školné v MŠ se hradí k 20. dni v měsíci.

MŠ číslo účtu : 115-2991390247/0100

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání činí ....... 700,- Kč.

Uhradit školné je možné převodem na účet MŠ, nebo hotově u ředitelky školy po předchozí domluvě.

Informace o variabilním symbolu Vašeho dítěte Vám předá ředitelka MŠ.

Bezúplatné předškolní vzdělávání je poskytováno dítěti, které:

  • dochází do posledního ročníku MŠ (předškolní období s výjimkou dítěte, jemuž byla odložena školní docházka)

Snížení nebo prominutí úplaty:

Na základě žádosti zákonného zástupce je ředitelka oprávněna snížit nebo prominout úplatu

zejména v následujících případech:

  • jedná-li se o dítě z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním prostředím nebo dítě ohrožené sociálně patologickými jevy
  • jedná-li se o dítě s nařízenou ústavní výchovou
  • jedná-li se o postavení azylanta nebo účastníka řízení o udělení azylu na území ČR podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů
  • úplatu lze snížit i v jiných závažných případech

V případě omezení nebo přerušení provozu MŠ po dobu delší než 5 vyučovacích dnů v kalendářním měsíci stanoví ředitelka výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené pro měsíce, v nichž provoz není omezen. Stanovená výše bude zveřejněna na přístupném místě v MŠ nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu.