Aktuality


Zahájení školního roku 2019/2020  v pondělí 2.9.2019


Organizace školního roku 2019/2020


24.6.2019 " Hrajeme si celý den" - akce v MŠ, prodloužený provoz do 17:30h


Výsledky zápisu pro školní rok 2019/2020


Oznámení:

Vážení rodiče, z důvodu odstávky elektrické energie společnosti ČEZ Distribuce dne 14. května 2019, bude MŠ Konětopy uzavřena. Viz. více informací u ředitelky a na OÚ Konětopy - odstávka v celé obci.
Děkujeme za pochopení.


Oznámení - MŠ Konětopy bude dne 18.4.2019 uzavřena z provozních důvodů, více informací na nástěnkách v MŠ a u ředitelky.


Dne 23. dubna 14:30 - 16:30 hod. "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ"Dne 11. dubna 2019 "Fotografování v MŠ"


MŠ Konětopy přijme na dohodu  kvalifikovanou učitelku na pravidelné zastupování za nemoc. Více informací podá ředitelka K. Vargová Žilinská, tel. 315 558 920, mail ms.konetopy@gmail.com


Oznámení: Dne 18. 03. 2019 bude z provozních důvodů zkrácen provoz MŠ Konětopy do 12:00 hod.


21. 02. 2019 "Karneval " - dopolední akce v MŠ

MŠ Konětopy přijme kvalifikovanou učitelku na částečný úvazek 0,25. Více informací - ředitelka MŠ 28. 01. 2019 od 12:30 hod.  "Divadelní představení v MŠ" 


Pozvánka:

Srdečně vás zveme na " Vánoční besídku" , která se koná dne 19. 12. 2018 od 16h v MŠ Konětopy.


Oznámení:
Dne 21. 12. 2018  bude MŠ z provozních důvodů uzavřena.


Kurz anglického jazyka School Tour pro děti v MŠ byl zahájen dne 3.10.2018 od 14:30h. Bude probíhat vždy ve středu od 14:30h., dne 10. října angličtina není, další hodina 

17. 10. 2018.


Informační schůzka rodičů se koná dne 6. 9. 2018 od 16:30 hod. 


Zahájení školního roku 2018/2019 v pondělí dne 3. září 2018 - nově přijaté děti k předškolnímu vzdělávání - pobyt v MŠ dle adaptačního plánu. viz. webové stránky MŠ v odkazu  pro rodiče.


31. 5. 2018 - Výsledky zápisu do MŠ Konětopy pro školní rok 2018/19Oznámení GDPR pověřence


Ředitelství MŠ oznamuje, že ve dnech 30. 04. a 07. 05. 2018 bude mateřská škola uzavřena z provozních důvodů. ZŠ a MŠ Dřísy bude mít uzavřenou školu i jídelnu, nebude tak možné zajistit pro děti celodenní stravování.


Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2018-2019


Informace pro rodiče - Zápis 2018


26.04. 2018 " Den otevřených dveří"


V pátek 13. dubna - Fotografování V MŠ


Dne 10. 04. 2018 - hudební vystoupení " Šípková Růženka" - ZUŠ Brandýs n/L


V lednu se naše MŠ zúčastnila soutěže v projektu nakladatelství Portál 

,, Dinoškolka " a získala první místo. 


Ředitelství MŠ oznamuje, že v období jarních prázdnin v termínu od 

19. února do 23. února 2018 bude mateřská škola uzavřena z provozních důvodů. ZŠ a MŠ Dřísy bude mít uzavřenou školu i jídelnu, nebude tak možné zajistit pro děti celodenní stravování.


Tímto chci poděkovat jménem Mateřské školy Konětopy za podporu veřejnosti, rodičů, sponzorů a obce Konětopy v loňském roce 2017 a zároveň bych ráda všem popřála do nového roku 2018 hodně zdraví, štěstí, pohody a vše dobré.

Klára Vargová Žilinská1. 1. 2018 - Mateřská škola přijme kvalifikovanou učitelku podle zákona č. 563/2005 Sb. o pedagogických pracovnících.


Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Konětopy 2018-2020


Vánoční besídka v MŠ dne 14.12.2017 od 16 hodin - Všichni jste srdečně zváni


Oznámení o přerušení dodávky elektřiny č.p. 42 MŠ Konětopy dne
7. 9. 2017 - zkrácení provozu do 12:30 hod.


Informační schůzka rodičů se koná dne 6. 9. 2017 od 16:30 hod. 


1. 9. 2017 - Školní řád MŠ Konětopy

                     Provozní řád MŠ Konětopy

                     ŠVP PV ,, Rok s koníkem "


31. 8. 2017 - Poprvé v mateřské škole


31. 8. 2017 - Informace o platbách v MŠ


31. 8. 2017 - Co Vaše dítě potřebuje do MŠ


31. 8. 2017 - ADAPTAČNÍ PROGRAM PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ DĚTI DO MŠ 


30. 6. 2017 - Výše úplaty za předškolní vzdělávání 2017/2018


6. 6. 2017 - Výsledky zápisu do MŠ Konětopy pro školní rok 2017/18


Prázdninový provoz v MŠ Konětopy

Provoz MŠ Konětopy v době letních prázdnin bude zajištěn v termínu od 10.7.2017 do 21.7.2017. Školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí dne 4.9.2017.


Zápis do MŠ Konětopy proběhne dne 10.5.2017 v době od 14:00 hodin do 17:30 hodin.


16. 4. 2017 - Informace týkající se zápisu do Mateřské školy v Konětopech

 • Kritéria pro přijetí do Mateřské školy Konětopy 2017/18 - STÁHNOUT
 • Přihláška do Mateřské školy Konětopy 2017 - STÁHNOUT

15. 4. 2017

Den otevřených dveří - 26.4.2017 od 15:00 - 16:30 h
MŠ Konětopy pořádá den otevřených dveří dne 26.4.2017 od 15:00 hodin do 16:30 hodin
MŠ Konětopy pořádá den otevřených dveří dne 26.4.2017 od 15:00 hodin do 16:30 hodin

23. 3. 2017

 • Evidenční list


23. 3. 2017

 • Informace pro rodiče

17. 2. 2017

Povinné předškolní vzdělávání od 1.9.2017

Informace pro rodiče o novinkách v předškolním vzdělávání v roce 2017.

V předškolním vzdělávání, tedy v docházce dětí do MŠ, dochází v roce 2017 k podstatným změnám. Od 1. září bude pro děti od 5 let docházka do MŠ povinná. Každý rodič bude povinen přihlásit od září své předškolní dítě do MŠ. Termíny zápisů do všech MŠ je stanoven školským zákonem na období od 2. do 16. května 2017. Pokud rodič své dítě do MŠ nepřihlásí, bude tak porušovat zákon a hrozí mu přestupkové řízení.

Jak bude organizačně probíhat výuka předškolních dětí a dětí s odklady školní docházky v MŠ:

 1. Docházka dítěte bude povinná každý den, kromě školních prázdnin, v rozmezí minimálně 4 hodin denně /např. 8,00 - 12,00/
 2. Rodič bude povinen písemně omlouvat nepřítomnost svého dítěte /pravidla ve školním řádu MŠ/ - např. i pozdní příchody
 3. V případě, že dítě nebude docházet do MŠ, bude kontaktováno pracoviště OSPODU /Orgán sociálně-právní ochrany dětí/ a bude zahájeno správní řízení
 4. Rodiče za tyto děti nebudou platit "školné"

Možnost individuálního vzdělávání předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky - tzn., že dítě nemusí docházet do MŠ a rodiče s ním pracují doma dle doporučení MŠ.

Podmínky individuálního vzdělávání:

 1. Rodič musí přihlásit své dítě v době zápisu do MŠ a současně písemně oznámit o individuálním vzdělávání.
 2. Dle doporučení MŠ musí rodič své dítě vzdělávat v domácím prostředí a shromažďovat o vzdělávání podklady, které předloží při povinném přezkoušení.
 3. Rodič je povinen se s dítětem zúčastnit přezkoušení v MŠ v daném termínu /listopad, prosinec/
 4. Individuální vzdělávání může být zrušeno kdykoliv rodičem nebo MŠ /dle výsledku přezkoušení/.
 5. V době individuálního vzdělávání je dítě zapsáno v MŠ, ale nemá nárok na účast při akcích či aktivitách školy, ani na stravné.

To jsou stručné informace o změnách ve školském zákoně v oblasti předškolní výchovy. Podrobnější informace získáte v MŠ nebo přímo ve školském zákoně.

                                                                                                                                     Klára Vargová Žilinská

   ředitelka mateřské školy


15. 1. 2017

INFORMACE PRO RODIČE

Ředitelství MŠ oznamuje, že v období jarních prázdnin v týdnu od 13. 2. do 17. 2. 2017 bude mateřská škola uzavřena z provozních důvodů. ZŠ a MŠ Dřísy bude mít uzavřenou školu i jídelnu, nebude tak možné zajistit pro děti stravování.

4. 12. 2016 

 • Poděkování

4. 12. 2016

 • Organizace školního roku 

1. 9. 2016 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,děkuji Vám za spolupráci při zahájení provozu mateřské školy v novém školním roce 2016/2017.Zároveň chci poděkovat paní starostce A. Šeligové a všem zastupitelům obce Konětopy za velkou podporu a elán, který do mateřské školy vkládají. Dětem přeji především, aby se jim v novém prostředí školky líbilo a chodily do ní rády.Spokojené a šťastné dítě je naším největším přáním. 

1. 9. 2016 - Informace 

 • Školní řád
 • Školní vzdělávací program
 • Pokyn ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 
 • Organizační řád. 
 • Adaptační plán

9. 8. 2016 - Vstup do MŠ - informace pro rodiče


1. 8. 2016 - Zveřejnění výsledků rozhodnutí přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017


19. 7. 2016 - Informace týkající se zápisu do Mateřské školy v Konětopech

 • Kritéria pro přijetí do Mateřské školy Konětopy 2016 - STÁHNOUT
 • Inforamce k zápisu do Mateřské školy Konětopy 2016 - STÁHNOUT
 • Přihláška do Mateřské školy Konětopy 2016 - STÁHNOUT

Stavba a vybavení Mateřské školy Konětopy byla realizováno za přispění Krajského úřadu